Galtnes Ungdomshus

Ungdomshuset


IL/BL Unglyn har et flott ungdomshus på Galtnes. Her arrangererer bygdelaget alt fra Unglyn Revyen, Quiz-kvelder og 17-Mai middag. Ungdomshuset er et flott lokale som også er tilgjengelig for utleie. Konfirmasjoner, dåp, bryllup og bursdagsfest kan arrangeres her. Ta kontakt med oss om du ønsker å leie hos oss.

Det er egne utleiepriser/regler for medlemmer av IL/BL Unglyn.


Ta kontakt med utleieansvarlig:


Jill Annie Roaldsdatter Torstensen

E-post: jillannie81@gmail.com

Tlf.: 952 73 685