Fotball

Unglyn 10 år gutter har trening på torsdag kl. 18:00 i gymsalen på Gottesjord skole

Unglyn 13 år gutter - her kommer det informasjon senere.

Kontaktinformasjon Fotballgruppa

Morten Smevik

Tlf. 958 36 980